Girişimcilere 7 Altın Tavsiye

Girişimcilere 7 Altın Tavsiye

Girişimcilik çok farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Apple’ın şu tanımının oldukça yerinde bir tanım olduğunu düşünüyorum. “Eski kuralları, çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri.” Yani sadece kendi işini kuranlara girişimci denmesinin ötesinde; aslında bir kurumda bir değişimin liderliğini yapanlar, marka yöneticileri, buluş ve patentler ortaya koyan kimseler veya bir STK için çalışan sosyal girişimciler de girişimci tanımına giriyor.  Dolayısı ile Girişimcilik Koçluğu da böyle bir süreç içinde olan kişilere, yürüdükleri bu inişli çıkışlı yolda destek olunan koçluk çalışmasıdır. Aslında özünde girişimcilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi ve onların bu yolda daha güçlü adımlarla yürümelerini hedefler.

 

Girişimcilik Koçluğu ’nda hangi destekler verilmektedir?

Girişimcilik koçluğu, girişimcilik danışmanlığı ile karıştırılmamalıdır. Koç girişimciyle, içinde bulunduğu sektöre dair öneri, görüş v.b bilgileri paylaşmaz. Girişimcilik Koçu’ nun odağı girişim değil, girişimcidir. Girişimcilik Koçu, girişimcinin yetkinliklerini güçlendirmesine ve perspektifini genişletmesinde ona yardım ederek, girişiminde başarılı olmasını amaçlar.

Girişimcilerin bu süreçte yaşadıkları çeşitli zorluklar bulunuyor. İnişli çıkışlı ve fırtınalı geçen bu süreçte girişimcinin dayanıklılığını güçlendirmesi, taktığı birden fazla şapka yani aldığı birden fazla rol dolayısı ile asıl odağını kaybetmemesi, gitmek istediği yere dair pusulasını koruması, riskleri yönetmesi ve bu zorlu süreçte özgüvenini koruması oldukça önemli. Girişimcilik Koçu tam da bu konularda çalışmak üzere, girişimciyi yürüdüğü yolda sımsıkı bir şekilde tutmayı hedefliyor ve o yolu adeta onunla birlikte yürüyor.

Çalışmaya önce keşif seansı dediğimiz kişiyi daha derinden tanımayı sağlayan, potansiyelini, engelleyici inançlarını ve değerlerini ortaya çıkardığımız seansla başlıyoruz. Bu seansta ayrıca birlikte çalışma sürecimize dair karşılıklı anlaşma tasarımımızı yapıyoruz. Yani, süreçte üzerinde çalışacağımız alanlar, çalışma tarzımız, süre, sıklık ve aramızdaki gizlilik konularında hemfikir oluyoruz ve koçluk sürecine dair hedeflerimizi belirliyoruz. Deneyimlerime dayanarak tavsiyem, ortalama 2-3 haftalık periyotlarla bir araya gelmek.

Yeni bir fikri ortaya çıkarma sürecinde mi yoksa ortaya çıkan bir fikrin yürütülmesinde mi daha avantajlı bir destektir?

Sürecin herhangi bir evresinde bu desteği almak mümkündür. Başlangıçtan itibaren alınması tabi ki daha avantajlı olacaktır.

Girişimciler koçlarında hangi özellikleri aramalıdırlar?

Her ne kadar girişimcilik koçluğu, girişimciye neyi nasıl yapacağını öğretmeyi, göstermeyi amaçlayan bir danışmanlık yaklaşımı değilse de, Girişimcilik Koçu’nun paralel yollardan geçmiş olması yani, liderlik rollerinde görev almış olması faydalı olacaktır.

 

Sadece bireysel mi yoksa toplu olarak ta bir girişime destek verilmekte midir?

Girişimcilik Koçluğu’ nda koç girişime destek vermez, girişimciye destek verir. Dolayısı ile aynı yola çıkmış bir takıma, bir grup girişimciye de girişimcilik koçluğu yapmak mümkündür.

Girişimcilere 7 tavsiye

  1. BÜYÜK AMAÇ

Çıktıkları bu heyecanlı ve bir o kadar zorlu yolculukta, yolculuğa çıkmaktaki büyük amaçlarını kendilerine hatırlatsınlar. Büyük amaç onlara yola devam etme yakıtını sağlayacaktır.

  1. VİZYON

Gitmek istedikleri yeri net olarak belirlesinler. Nereye gideceğinizi bilmezseniz, oraya gitmeniz tesadüflere kalır. Vizyonlarını belirledikten sonra, oraya onları götürecek ve performansı ölçecek stratejiler ve sistemler geliştirsinler ve sürekli geldikleri yeri ölçsünler.

  1. KENDİNİ TANIMA VE GELİŞTİRME

Güçlü ve zayıf yönlerini çok net bilsinler, hatta bunu tespit etmek için çevrelerinden de geri bildirim alsınlar. Bu sayede ne taraflarını geliştireceklerini ve nereleri delege etmelerinin daha yerinde olduğunun kararını verebilirler. Kendini tanıma süreci içinde yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmeye de odaklansınlar. Çünkü iyi bir fikir, etkili liderlik ve iletişim olmaması durumunda yok olmaya mahkumdur.

  1. HATALARI KAYNAĞA ÇEVİRME

Her hatalarıyla hayal kırıklığına uğrayıp motivasyon kaybetmek yerine, hatalarını bilgi kaynaklarına dönüştürsünler. Onları masaya yatırıp, şu iki soruyu sorsunlar. Bu hatadan işime dair ne öğreniyorum? Bu hatadan kendime dair ne öğreniyorum?

  1. DAYANIKLILIK

Bu iniş çıkışlı yolda sıklıkla duygu değişimleri, çalkantılar yaşamaları mümkün. Duyguları görmezden gelmek, örtbas etmek yerine onları farkettiğimiz ve adını koyduğumuzda o durumdan güçlenerek çıkarız. Bu süreçte kendilerine dönebilmelerini sağlayacak yürüyüş, spor, sanat veya meditasyon gibi bir takım ritüeller, aktiviteler edinmeleri dayanıklılıklarını artırmakta çok faydalı olur.

  1. ZAMAN YÖNETİMİ VE DİSİPLİN

Girişimci danışanlarımdan sıklıkla zamanlarını yönetirken duydukları suçluluğa dair hikayeler duyuyorum. Suçluluk iki farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Bazen zaman yönetimi disiplinini kuramamaktan kaynaklı üretken olmayan, boşa geçen saatlerden yakınabiliyorlar, bazen de özel hayatlarını yok edecek kadar uzun çalışılan saatlerden. En baştan bunun bir 100 metre koşusu değil bir maraton olduğunun farkındalığıyla, nasıl bir tempo ile çalışmanın kendilerine ve girişimlerine fayda getireceğini net sınırlarla belirlemeleri ve bunu gerekirse kayıt altında tutarak ve ölçerek zaman içinde duruma adapte olabilme becerisi kazanmalarında fayda olur.

  1. DESTEK MEKANİZMALARI

Bağımsız ruhu ile dışarıdan oldukça cazip görülen girişimcilik; kişi her ne kadar dış dünya ile etkileşim halinde olursa olsun, doğasında yalnız ve zorlu bir süreçtir. Hal böyle olunca bu süreçte girişimcinin çevresinde bir destek mekanizması kurması oldukça önemli. Bu mekanizma içinde ailesinden, dostlarından olduğu kadar kendisi gibi benzer süreçler içinde bulunan girişimciler de olursa, kendisini tüm zorlu süreçlerden daha yumuşak ve kolaylıkla geçirmesi mümkün olacaktır. Ayrıca bu süreçte bir koç ile birlikte çalışması da onu bu yolculuğunda sımsıkı tutacaktır.

Sevgiyle Kalın,

Yeşim Yerli | Kariyer koçu |Yönetici koçu |Takım koçu | pcc | cpcc

.

YEŞİM YERLİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ https://youlabcoaching.com/yesim-yerli/

.

ÜCRETSİZ TANIŞMA SEANSI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN https://youlabcoaching.com/iletisim/

.

KARİYER KOÇLUĞU HAKKINDA BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ https://youlabcoaching.com/kariyer-koclugu/

.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU HAKKINDA BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ https://youlabcoaching.com/yonetici-koclugu/