Lİderlİk Kİtap Tavsİyelerİ / Bloglar

Lİderlİk Kİtap Tavsİyelerİ / Bloglar

Liderlik ve yöneticilik sürecinde eğitim en önemli basamaklardan biri. Düşünülenin aksine liderlik vasıfları doğuştan gelmiyor. Hem çalışanlarla olan ilişkilerin niteliği, hem de farklı iş becerileri kişiyi bir adım öteye taşırken, sürecin sürekli kişisel gelişimden geçtiğini unutmamak gerekiyor. Bu bölümde farklı yönleriyle liderliği ele alan kitap tavsiyeleri ve güncel kalmanızı sağlayacak liderlik ve iş dünyasının önemli blog ve web siteleri yer alıyor.

.

.

LİDERLİK VE İŞ DÜNYASI İLE İLGİLİ BLOG VE WEB SİTELERİ

HBR TÜRKİYE

http://hbrturkiye.com

.

HBR GLOBAL

http://hbr.org

.

MEDIACAT YAYINLARI

http://mediacat.com

.

FORBES GLOBALL

https://www.forbes.com/leadership

.

STANFORD BUSINESS SCHOOL INSIGHTS

https://www.gsb.stanford.edu/insights

.

Yeşim Yerli PCC

.

LİDERLİK KİTAPLARI

.

1. CO ACTIVE LİDERLİK, K. HOUSE.

Co-Active Liderlik Modeli tepeden aşağı bir liderlik modeli yerine durumsal bir liderlikten bahsediyor. Duruma, ortama ve amacımıza göre farklı liderlik yaklaşımlarını anlatıyor. Bu amaçla Co-Active Liderlik Modelinde liderliğin beş farklı boyutundan söz ediliyor ve bu boyutlar sayesinde lider etkililiğini artırabiliyor ve iş birliğini geliştirebiliyor.
.
.

2. İLK 90 GÜN, M. WATKINS

Dünyanın önde gelen geçiş hızlandırma uzmanı Michael Watkins, günümüzün talepkâr iş dünyasında, geçiş dönemlerini en az hasarla nasıl atlatabileceğinizi açıklarken karşılayacağınız sorunlarda hangi araçlar ile stratejileri kullanacağınızı anlatıyor; hangi tuzaklardan nasıl kaçınacağınıza dair senaryolarla, yeni rolünüze uyum sağlamanızın yolunu açıyor. Yeni bir işe başlayanlar, terfi edenler, bölgesel veya uluslararası yönetici konumuna yükselenler, hatta CEO’lar bu kitabı mutlaka okumalı.
.
.

3. LEADERSHIP FROM INSIDE OUT, K. CASHMAN

Cashman kitabında liderlere otantik bir şekilde kendilerine, yön verebilecekleri ve ekiplerine ve organizasyonlara değer katarak nasıl daha etkili liderler olabilecekleri konusunda yol göstermektedir. Cashman’ a göre bu etkiyi gerçekleştirmek için liderlerin 7 farklı alanda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor.
.
.

4. LEADERSHIP AND SELF DECEPTION

Çok iyi bir lider olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama gerçekten etrafınızdaki insanlara iyi liderlik yapıyor musunuz? Liderliğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Bu kitap bir liderlik hikayesi ile özel ve iş hayatımızda gerçek potansiyelimizi nasıl kullanmadığımızı anlatıyor. Potansiyelimizi gerçekleştirmiyoruz çünkü kendimizi kandırıyoruz! Çoğu zaman farkında olmadan hapsolduğumuz bu tuzaktan nasıl kurtulabileceğimizi, özel ve iş yaşamımızda nasıl daha etkin, başarılı ve mutlu olabileceğimizi öğretiyor.
.
.

5. EKİPLERİN 5 TEMEL AKSAKLIĞI, P. LENCIONI

Yöneticiyi Yoldan Çıkaran Beş Tutku, Ölümcül Toplantılar ve Berbat Bir İşin Üç Göstergesi kitaplarının yazarı Patrick Lencioni’ nin tavsiyeleri bu defa ekipler için… Lencioni, sürükleyici bir hikâyeyle iyi bir ekip olmanın sırrını beş maddede özetliyor.Güçlü bir ekip olurken tehlikeli yanlışlar yapmamak ve problemlerinizle başa çıkabilmeniz için testler, yöntemler, çözüm önerileri… Ekip çalışmasıyla ilgilenen herkesin faydalanacağı bir kitap.
.
.

6. IMMUNITY TO CHANGE, R. KEGAN & L. LAHEY

Yazarlar bu kitapta kişisel inançların ve organizasyonlardaki kollektif bakış açılarının değişime karşı nasıl doğal ve güçlü bağışıklık sistemleri kurduğunu ve bundan çıkmanın yöntemlerini anlatıyor.
.
.

7. APPLIED EMPATHY, LİDERLİĞİN YENİ DİLİ, M. VENTURA

Kitapta diğerlerini anlamanın ve yardım etmenin ötesinde bir liderlik anlayışından bahsediliyor. Empatinin güveni ve inovasyonu nasıl geliştirdiğinden ve nasıl tüm organizasyon için çok daha iyi sonuçlar üretmeyi mümkün kıldığından bahsediliyor. Kitap ekiplerinin için kullanmanız amacıyla uygulamalı stratejiler öneriyor.
.
.

8. DIFFICULT CONVERSATIONS, STONE, PATTON & HEEN

Yazarlar bu kitapta zor konuşmaların yapısı ve onlara nasıl etkili ve yapıcı bir şekilde yaklaşılabileceğine dair ipuçları ve etkili stratejiler öneriyorlar.
.
.

9. TRIBES, S. GODIN

Bu ilham verici kitabında Seth Godin herkesin bir akım başlatabileceğini, benzer görüşte insanları bir araya getirerek inanılmaz başarılar elde edebileceğini anlatıyor. Bir çok kişi başkalarıyla bağ kurmaya, anlamlı işler yapmaya ve değişim içinde olmaya istekli. Ayni şekilde bir çok kişi de bu konuda başı çekip liderlik etme fırsatlarını kullanmıyor, takipçi olmayı tercih ediyor. Bu kitap liderlik etme yolunu seçenlere ilham veriyor, tutku ve yeni fikirleri hayata geçirmek isteyenlere yol gösteriyor.
.
.

10. LEADING FROM THE EMERGING FUTURE, O. SCHARMER, K. KAUFER

Çağımızda bir çok dengenin bozulduğunu görüyoruz: finansal çöküşler, iklim değişiklikleri, kaynakların tükenmesi, zengin ve fakir arasındaki uçurum gibi bazı örnekler sayabiliriz. Bu kitapta Otto Scharmer ve Karin Kaufer neden kolektif olarak hiç birimizin arzu etmediği bu sonuçları yaratıyoruz diye soruyorlar. Ana fikir olarak örnekleri ile beraber ego- sistem odaklı yaklaşımlarımızdan eco-sistem odaklı yaklaşımlara geçerek yeni bir ekonomi yaratmaktan bahsediyorlar.
.
.

11. HOOKED, HOW LEADERS CONNECT, ENGAGE AND INSPIRE WITH STORY TELLING, G. DOLAN AND Y. NAIDU

Yazarlar Dolan ve Naidu, günümüzün rekabetçi ve kompleks iş ortamında, diğerlerini dahil eden ve ilham veren liderlerin çok büyük bir avantajı olduğunu ve bunu da hikaye anlatıcılığı yetkinliklerini geliştirerek mümkün kılabileceklerini ve bunu nasıl yapabileceklerini anlatıyor.
.
.

12. THE RESILIENCE FACTOR, K. REIVICH

Bu kitapta esneklik ve dayanıklılığınızı nasıl artıracağınıza dair somut öneriler bulabilirsiniz.

.

.

13. GÜVENİN HIZI, S. COVEY

Stephen M.R. Covey, bu kitapta güvenin yeni küresel ekonominin anahtar liderlik yeterliliği haline geldiğini açıklıyor. Kişisel ve mesleki ilişkilerde kalıcı güvenin nasıl oluşturulacağı ve hayatın her boyutunda benzersiz başarı ile sürdürülebilir refahın nasıl sağlanacağı konusunda okuyucuları bilgilendiriyor. Liderlere müşterilerinin, çalışma arkadaşlarının, ortaklarının ve paydaşlarının güvenini hızlı ve kalıcı biçimde nasıl kazanacaklarını gösteriyor.
.
.

14. CO ACTIVE KOÇLUK, K.HOUSE

Bugünün dünyasında koçluk,hem tüm dünyada gelişen bir meslek hem de kurumlarda liderler,öğretmenler,danışmanlar,aileler ve diğerleri tarafından benimsenen bir iletişim yöntemi haline geldi.Bu Kitap,koçluk ve koçluk ilişkisinde koaktif koçluk adı verilen yaklaşımı anlatıyor. Koaktif koçluk denilmesinin sebebi hem koçun hem de danışanının aktif ve işbirliği içinde katılımını içermesidir. Koaktif koçluğun temelini oluşturan bu durum,onu güçlü ve uyarlanabilir yapıyor. Koaktif Koçluk modeli,dünyanın her yerinde müşteriler ve koçlarla yıllarca süren çalışmalara dayanan,kendini kanıtlamış bir yaklaşımdır. Bu kitap bu modeli detaylı olarak anlatıyor,koaktif koçluğun yöntem ve tekniklerini tanımlıyor ve daha iyi anlamanızı sağlamak için pratik egzersizler ve koçluk görüşmelerinden örnekler sunuyor.
.
.

15. ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALIŞKANLIĞI, S. COVEY

Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke merkezli bir yaklaşım benimseyen Stephen R. Covey, insan onuruna yaraşır, dürüst, uyumlu, huzurlu ve başarılı bir yaşam için edinilmesi gereken alışkanlıkları belirliyor.
.
.

16. SAVAŞ SANATI, SUN TZU

Yaklaşık 2500 yıl önce, ünlü filozof Sun Tzu tarafından kaleme alınmış olan bu kitap, savaş stratejileri tarihinin en etkileyici ve dünyanın en eski askeri tezi özelliğini korumaktadır. Sun Tzu ‘nun teorileri 2500 yıldır, hem askeri lider ve strateji uzmanlarına hem de iş adamları ve politikacılara yol göstermektedir. Eserin ana fikri, yenilmez olabilmek savaşsız zafer kazanmak, savaş ve rekabetin psikolojisinin ve politikasının doğru analizi ile rakiplere karşı üstünlük kazanmanın yollarının anlaşılmasıdır.
.
.

17. DUYGUSAL ZEKA, D. GOLEMAN

IQ ile ölçülen zeka, insanların okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etken midir? Eğer öyleyse, yüksek IQ’lu çocuklar neden ortalama IQ’ya sahip arkadaşlarına göre hayatta daha başarısız olabiliyor? Dr. Daniel Goleman, psikoloji alanında çığır açan bu kitabında EQ’nun IQ’dan daha önemli olduğunu belgeliyor. Duygusal zekayı özbilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor .
.
.

.

YEŞİM YERLİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ https://youlabcoaching.com/yesim-yerli/

.

ÜCRETSİZ TANIŞMA SEANSI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN https://youlabcoaching.com/iletisim/

.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU HAKKINDA BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ https://youlabcoaching.com/yonetici-koclugu/