kişisel gelişim kitapları – kurtlarla koşan kadınlar

kişisel gelişim kitapları – kurtlarla koşan kadınlar

Psikanalist ve klinik psikolog olan Clarissa Estes tarafından yazılan kitap, bin yıllardır ağızdan ağıza anlatılarak günümüze kadar gelen masalları, çok farklı bir açıdan anlama ve vahşi, yani evcilleştirilmemiş kadının doğasını tekrar hatırlama fırsatı veren bir yolculuğa çıkarıyor.

Yazara göre, kurtlarla kadınlar arasında, vahşilikleri, zarafetleri ve içinde yaşadıkları topluluğun üyelerine duydukları bağ açısından psişik bir benzerlik var. Kitaptaki farklı kültürlerden derlenen masallar, kadınların ilişkileri, kişisel imgeleri ve hatta bağımlılık gibi temalar çerçevesinde gelişiyor.

Yeşim Yerli | Kariyer koçu |Yönetici koçu |Takım koçu | pcc | cpcc

https://youlabcoaching.com/tr/yesim-yerli/