Girişimcilik Koçluğu

Girişimcilik Koçluğu

Girişimcilik çok farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Apple girişimciliği şöyle tanımlıyor. “Eski kuralları, çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri”. Yani sadece kendi işini kuranlara girişimci denmesinin ötesinde; aslında bir kurumda bir değişimin liderliğini yapanlar, marka yöneticileri, buluş ve patentler ortaya koyan kimseler veya bir STK için çalışan sosyal girişimciler de girişimci tanımına giriyor.  Girişimcilik Koçluğu böyle bir süreç içinde olan kişilere, yürüdükleri bu inişli çıkışlı yolda destek olunan koçluk çalışmasıdır. Özünde girişimcilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi ve onların bu yolda daha güçlü adımlarla yürümelerini hedefler.

 

Girişimcilik koçluğu, girişimcilik danışmanlığı ile karıştırılmamalıdır. Koç girişimciyle, içinde bulunduğu sektöre dair öneri, görüş v.b bilgileri paylaşmaz. Girişimcilik Koçu ’nun odağı girişim değil, girişimcidir. Girişimcilik Koçu, girişimcinin yetkinliklerini güçlendirmesine ve perspektifini genişletmesinde ona yardım ederek, girişiminde başarılı olmasını amaçlar.

 

Girişimcilerin bu süreçte yaşadıkları çeşitli zorluklar bulunuyor. İnişli çıkışlı ve fırtınalı geçen bu süreçte girişimcinin dayanıklılığını güçlendirmesi, taktığı birden fazla şapka yani aldığı birden fazla rol dolayısı ile asıl odağını kaybetmemesi, gitmek istediği yere dair pusulasını koruması, riskleri yönetmesi ve bu zorlu süreçte özgüvenini koruması oldukça önemli. Girişimcilik Koçu tam da bu konularda çalışmak üzere, girişimciyi yürüdüğü yolda sımsıkı bir şekilde tutmayı hedefliyor ve o yolu adeta onunla birlikte yürüyor.

 

Girişimcilik Koçluğu ‘nda Süreç Nasıl?

Çalışmaya önce keşif seansı dediğimiz kişiyi daha derinden tanımayı sağlayan, potansiyelini, engelleyici inançlarını ve değerlerini ortaya çıkardığımız seansla başlıyoruz. Bu seansta ayrıca birlikte çalışma sürecimize dair karşılıklı anlaşma tasarımımızı yapıyoruz. Yani, süreçte üzerinde çalışacağımız alanlar, çalışma tarzımız, süre, sıklık ve aramızdaki gizlilik konularında hemfikir oluyoruz ve koçluk sürecine dair hedeflerimizi belirliyoruz. Deneyimlerimize dayanarak tavsiyemiz, ortalama 2-3 haftalık periyotlarla bir araya gelmek.