Koçluk Nedir

Koçluk Nedir

Koçluk Nedir ? Koçluk bir farkındalık ve dönüşüm yolculuğudur. Bu yolculuk değişim ve gelişim deneyimleriyle doludur. Koçunuz; bu yolda sizinle birlikte yürüyen, sizi size yansıtarak ve farklı perspektifler kazanmanızı sağlayarak, potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olan yol arkadaşınızdır. Koçluk bir birlikte yaratma sürecidir. Koç kişinin seçimlerinin arkasında yatan değerlerinin farkındalığı ile birlikte kişinin bilinçli ve gerektiğinde cesur seçimler yapabilmesi ve böylece doyumlu hayatlar yaşayabilmesi vizyonu ile yol arkadaşlığı yapar.

Koçlukta kazanılan iç görü, farkındalık ve bilgiler kalıcıdır. Koçluk süreci sona erse dahi kişi bu birikimden faydalanmaya devam eder. Bir nevi, balık vermek yerine balık tutmayı öğretir. Koçunuz cevaplara önceden sahip değildir, size doğrudan hazır çözümler sunmaz ve tavsiye vermez. Çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntemler kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık haline gelmesini sağlar. Kendi kendinize yeterliliğinizi artırır. Çünkü cevabın kendisi sadece sizde saklıdır. Koçunuz bunu açığa çıkarmanıza ve kendinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Koçluğun esası; güçlü sorularla, kendinizi tanımanızı, durumlara yeni açılardan bakmanızı ve daha önce farkına varmadığınız çözümleri görmenizi sağlamaktır. Koçluk kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanı daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her danışanın yaratıcı, kaynaklara sahip ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerinden koçun çalışma alanları şunlardır.

  • Danışanın ulaşmasını istediği şeyleri keşfetmesini ve netleştirmesini sağlamak.
  • Kendisini keşfetmesi konusunda danışanı teşvik etmek.
  • Danışanın kendi çözüm, strateji ve aksiyonlarını üretmesini sağlamak.
  • Danışanı sorumlu ve hesap verebilir tutmak.

KOÇLUĞUN FAYDALARI

Profesyonel koçluk insanın hayatında birçok fayda yaratır. Örneğin kişinin hayatındaki zorluklara farklı ve yeni açılardan bakmasını sağlar, karar verme becerisini geliştirir, kişiler arası ilişkilerde etkinlik sağlar ve güveni artırır. Koçluk almaya başlayıp devam edenlerin yaşamında verimlilik, yaşam ve işinde memnuniyet ve ilgili hedeflere ulaşması gibi konularda, liderlik ve yönetim becerilerinde, iletişim becerilerinde, iş performansında, takım çalışmasında ve iş özel yaşam dengesinde belirgin bir gelişme gözlenmiştir.

KOÇLUKLA MENTORLUK VEYA DANIŞMANLIK ARASINDAKİ FARKLAR

Mentor, genellikle aynı kurumun veya iş alanının içinde bulunan, o kurum veya alan içinde farklı görevlerde tecrübe kazanmış, astlarına şirket politikası, kurum kültürü, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan ve yol gösteren kimsedir. Koç ise güçlü sorularla kişinin kendi cevaplarını kendisinin bulmasını sağlar, tavsiye vermez, yönlendirme yapmaz. Koçun konu ile uzmanlığı veya bilgisi olması şart değildir.

Koçluk Nedir ? Daha fazla bilgi için Uluslararası Koçluk Federasyonu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yeşim Yerli | Kariyer koçu |Yönetici koçu |Takım koçu | pcc | cpcc